Canlı Destek Al
Emlak İstimlak Müdürlüğü

*Kamulaştırma İşi (Hizmetin tamamlanma süresi: 30 Gün):  
          1-Dilekçe
          2-Tapu
          3-Çap

*Tek Başına Yapılaşmaya Müsait Olmayan Belediye Malı Taşınmazlar ile Yol Artığı Kısımları İmar Planı Gereği Bitişik Parsellere Satışı (Hizmetin tamamlanma süresi: 15 Gün):
          1-Dilekçe
          2-Aplikasyon Krokisi
          3-İmar Durum Belgesi
          4-İnşaat İstikamet Rölevesi
          5-Tapu Senedi
          6-Hesabat Folyosu
          7-Encümen Harcı

*İhale İşlemleri (Hizmetin tamamlanma süresi: 30 Gün):
          1-Dilekçe
          2-Nüfus Cüzdanı Örneği
          3-Teminat Bedeli Makbuzu
          4-İkametgah Belgesi