Canlı Destek Al
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

* İmar Durumu (Hizmet Tamamlama Süresi : 2 gün)
                        1-Nüfus Cüzdanı
                        2-Tapu
                        3-Çap
                        4-Aplikasyon
                        5-Vekaletname

* Yapı Ruhsatı İzni (Hizmet Tamamlama Süresi : 10 gün)
                        1-Nüfus Cüzdanı
                        2-Tapu
                        3-Projeler(Mimari,Statik,Makine,Elektrik ve Jeoloji)
                        4-İmar Durumu
                        5-Kot Kesit ve İnşaat İstikamet
                        6-Yapı Denetim Şirketi ile Yapılan Sözleşme
                        7-Müteahhitlik ve İlgili Teknik Uygulama Belgeleri

* Haritacılık İşlemleri (Hizmet Tamamlama Süresi : 5 gün)
                        1-İmar Durumu
                        2-Aplikasyon
                        3-Vekaletname(Mülkiyet Belgesi)

* Adres Tespit Sistemi (Hizmet Tamamlama Süresi : 3 gün)
                        1-Vekaletname
                        2-Mülkiyet Belgesi

* Yapı İskan Belgesi (Hizmet Tamamlama Süresi : 10 gün)
                        1-Sığınak,İski,Kanal,Elektrik, Makine Projeleri İçeren Yapı Denetim Şirketinin Almış Olduğu İş Bitirme Raporu
                        2-SSK ile Vergi İlişkilerinin Kesildiğine Dair Belgeler

* Planlama (Hizmet Tamamlama Süresi : 10 gün)
                        1-Mülkiyet Belgesi
                        2-Dilekçe
                        3-Çap
                        4-Vekaletname
                        5-İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluş Görüşleri