Canlı Destek Al
Zabıta Müdürlüğü

* Teftiş Defteri Verilmesi (Hizmetin Tamamlanma Süresi: Aynı Gün)
                      1-1 Adet Resim
                      2-İkametgah
                      3-Nüfus Cüzdanı Sureti
                      4-Ruhsat Fotokopisi
                      5-Vergi Levhası
                      6-Şirket İse Kuruluş Belgesi
                      7-Mesul Müdür İmza Sirküsü

* Yazılı Şikayet Dilekçesi (Hizmetin Tamamlanma Süresi: Aciliyeti Olanlara Derhal Müdahale Diğerleri İse 15 Gün)
                      1-Şikayetin Konusu
                      2-Dilekçe Sahibini Adı veya Soyadının Olması
                      3-Varsa E-posta Adresi
                      4-Telefon Numarası
                      5-Açık Adresi

* Resen Yapılan Şikayet Müracaatı (Hizmetin Tamamlanma Süresi: Aciliyeti Olanlara Derhal Müdahale Diğerleri İse 15 Gün)
                      1-Şikayetin Konusu
                      2-Şikayet Sahibini Adı veya Soyadı
                      3-Varsa E-posta Adresi
                      4-Varsa Fax Numarası
                      5-Telefon Numarası
                      6-Açık Adresi

* Fax ve Telefonla Yapılan Şikayet Müracaatları (Hizmetin Tamamlanma Süresi: Aciliyeti Olanlara Derhal Müdahale Diğerleri İse 15 Gün)
                      1-Şikayetin Konusu
                      2-Şikayet Sahibini Adı veya Soyadı
                      3-Varsa E-posta Adresi
                      4-Telefon Numarası
                      5-Açık Adresi

* E-posta İle Yapılan Şikayet Müracaatları (Hizmetin Tamamlanma Süresi: Aciliyeti Olanlara Derhal Müdahale Diğerleri İse 15 Gün)
                      1-Şikayetin Konusu
                      2-Şikayet Sahibini Adı veya Soyadı
                      3-Varsa E-posta Adresi
                      4-Telefon Numarası
                      5-Açık Adresi

* 775 Sayılı Kanuna Göre Başkasının Tapulu Arsasına Yapılan Bina (Hizmetin Tamamlanma Süresi: Derhal Müdahale )
                      1-Arsanın Tapu Fotokopisi
                      2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
                      3-İkametgah Adresi