Canlı Destek Al
Nüfus Cüzdanı ile İlgili İşlemler

NÜFUS CÜZDANI ALMA, YENİLEME, KAYIP İŞLEMLERİ
BAŞVURU KOŞULLARI
Nüfus aile kütüklerine kaydedilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir.
Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıp nedeni ile yeni nüfus cüzdanı almak için, ikamet edilen yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi ve bir fotoğraf ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.
Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne İbraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerektirmektedir. Ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere başörtülü fotoğrafı kabul edilir.
Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana baba veli veya vasilerine verilir.
NÜFUS CÜZDANI ALMAK İÇİN GEREKEN İŞLEMLER
1. İkamet edilen muhtarlıktan Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi
2. Bir fotoğraf (15 yaşından büyükler için)
3. Nüfus kaydı Tuzlalı olmayanların faks ile istenilen nüfus kaydı
4. Varsa eski nüfus cüzdanları ve Nüfus cüzdanı alımı için şahsın kendisinin,
(18 yaşından küçük ise veli veya vasinin müracatı)
5. Q-matic’den numara alınması gerekmektedir.


NÜFUS CÜZDANI ALMA BAŞVURULARI
DOĞUM
Her doğum olayının, doğumun olduğu yere ve ilgili nüfus, idaresine, doğumdan itibaren aynı ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.
Doğum olayını baba veya annesi bunlar yoksa ya da bunların kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması durumlarında, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri (avukatlar) adına bildirimde bulunabilirler.
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi bir belge veya raporları ile yapılır.
YENİ DOĞANLARIN KAYDI İÇİN GEREKEN İŞLEMLER
1. Evlenme cüzdanı
2. Anne ve babanın nüfus cüzdanları
3. Varsa doğum raporu
4. Doğum raporu yoksa 7 yaşından büyük çocukların yaş tespiti için daireye getirilmesi
5. Anne veya babanın başvurusu
6. Q-matic’ten numara alınması gerekmektedir.