Canlı Destek Al
2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL    AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi

Karar No

Kararın Konusu

 

06/09/2019

2019/46

 

 

 

Hukuk Komisyonu Raporu . İşçi başı kadrosunun iptal edilerek işçi kadrosu ihdas edilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

06/09/2019

2019/47

 

 

Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . Yenibosna Cemevi Binası Bakım ve Onarımı Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

06/09/2019

2019/48

 

 

Hukuk, Plan ve Bütçe, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu . Amatör Spor Kulüplerine yardım . Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi

06/09/2019

2019/49

 

Hukuk Komisyonu Raporu . Geçici çalışma izni   verilmesi hakkında Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

06/09/2019

2019/50

Hukuk Komisyonu Raporu.  Kamu Yararına tahsis Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

06/09/2019

2019/51

Hukuk , İmar Komisyonu Raporu Yenibosn 28 pafta 122 ada 14 parsel Mahkeme kararında belirtilen şekilde malikler adına tescil edilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

06/09/2019

2019/52

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu . 2020-2024 Dönemi  Stratejik Plan Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

Helin GÖRGÜL                                Onur AKAY                              Sefa KİLER 

Mec.1.Başkan Vekili                         Divan Katibi                              Divan Katibi