Canlı Destek Al
2019 YILI MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS  AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi

Karar No

Kararın Konusu

 

06/05/2019

2019/37

 

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliğine Hızır Sözüer ve Baki Aktaş oyçokluğu  ile üye seçildiler.

10/05/2019

2019/38

 

Hukuk Komisyonu Raporu  Siyavuşpaşa Spor Kompleksi 1.katında 55 m2 lik yerin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bahçelievler Şube Başkanlığına tahsisi konusunda protokol düzenlenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/05/2019

2019/39

 

Hukuk Komisyonu Raporu . İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün  Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

10/05/2019

2019/40

 

Tarife Komisyonu Raporu   Otopark  ücret tarifesinin görüşülmesi. Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/05/2019

2019/41

 

Plan Bütçe Komisyonu Raporu  2018 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi. Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

10/05/2019

2019/42

Plan Bütçe Komisyonu Raporu 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı . Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Helin GÖRGÜL                         Onur AKAY                             Sefa KİLER

Mec.l.Başkan Vekili                   Divan Katibi                             Divan Katibi