Canlı Destek Al
2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi

Karar No

Kararın Konusu

 

08/02/2019

2019/14

Hukuk Komisyonu Raporu  Bahçelievler Belediyesi adına kayıtlı 244 Ds 3d pafta 378 ada 1 parsel sayılı yerin  İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine  tahsisinin 1 ( bir ) yıl daha  uzatılması konusunda protokol düzenlenmesi konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

08/02/2019

2019/15

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (h) fıkrasına göre  34 ZA 8150 plakalı araçta vefat eden yolcu yakınları ve yaralı yolcuların açtığı davalardan hükmedilen ve hükmedilecek tazminatların  şirketleri  ve belediyemiz arasında yarı yarıya ödenmesi  konusunda  karar alınması. Komisyon başkanı Mevlid Uyan’ın Komisyon Raporundaki hükmedilecek kısmının kaldırılarak gerekirse belediye tarafından tamamının ödenerek şirketten yarısının rücu edilmesi ibaresinin ilave edilerek  düzeltme yapılması  ve düzeltilmiş şekilde komisyondan geldiği şekliyle  oybirliği  ile kabul edildi

08/02/2019

2019/16

Hukuk Komisyonu Raporu  Kadro ihdası Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

08/02/2019

2019/17

Hukuk , Plan Bütçe Komisyonu Raporu Bahçelievler Devlet Hastanesinin 2 adet asma germe çadır  talebinin Belediye Başkanlığımızca karşılanması. Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

08/02/2019

2019/18

Hukuk, Plan Bütçe Komisyonu Raporu.İlçe Müftülüğünün  masa ve sandalye talebinin belediye başkanlığımızca karşılanması konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi.

Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

08/02/2019

2019/19

Hukuk , Plan Bütçe, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması. Komisyondan geldiği şekilde oyçokluğu  ile kabul edildi.

 

08/02/2019

2019/20

Hukuk , Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu   Bahçelievler Devlet Hastanesi  otopark içerisinde   hastane adına kullanıma ayrılan kreş için ısıtma-soğutma sistemi yapılması Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

08/02/2019

2019/21

Hukuk Komisyonu Raporu  . Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Özel Güvenlik     Faaliyet Yönetmeliğinin görüşülmesi. Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

08/02/2019

2019/22

Hukuk Komisyonu Raporu  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün  Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

Ahmet HOCAOĞLU                        Mahir GÖÇER                           Şeyma AKTAA

Mec.1.Başkan Vekili                          Divan Katibi                              Divan Katibi