Canlı Destek Al
Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği - Duyurusu

          Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan ekli ilanda belirtilen kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüştür. Başkanlığımızda görevli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının duyurulması için Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmasını arz ederim.

 

 

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda derece ve adetleri belirtilen unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüştür.

Başkanlığımızda görevli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının duyurulmasını,  ilan edilecek kadrolar için aranan nitelikleri taşıyan personelin başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

Müracaat edeceklerin en geç  01 Şubat 2019 Cuma günü saat:17.00’e kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne başvurdukları kadronun unvanını ve derecesini belirtir şekildeki dilekçe ve diploması(mezuniyet belgesi) ile şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Unvan Değişikliği sınavına tabi kadrolar:

Sınıfı

Ünvanı

Derecesi

Adedi

Başvuru Şartları

AHS

Avukat

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Avukatlık stajını yapmış olmak.

THS

Teknisyen

4

1

Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve/veya diğer teknik lise mezunu olmak.

THS

Tekniker

1

4

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak.

THS

Tekniker

3

3

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak.

THS

Tekniker

5

5

En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların teknik bölümlerinden tekniker unvanı ile mezun olmak.

THS

Mühendis

1

3

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

THS

Mühendis

3

1

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak.

THS

Ekonomist

1

6

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak.

THS

Ekonomist

3

3

Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

Görevde Yükselme Sınavına tabi kadro:

 

Sınıfı

Ünvanı

Derecesi

Adedi

Başvuru Şartları

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

1

En az ortaöğrenim mezunu olmak, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek.

 

DİĞER AÇIKLAMALAR

1. Mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

2.  Kayıt İşlemleri:

a)      Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına kayıtlar 17.06.2019- 05.07.2019 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecektir:

b)       Adaylar, http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinde kayıt başvuru formunu dolduracaklar, fotoğraflarını sisteme yükleyecekler ve başvuru formunun doğruluğunu onaylayacaklardır.

c)      Adaylar, Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler e-Sertifika Programına katılım ücreti olan 100 TL’yi kayıt başvuru formunda belirtilen banka hesabına yatıracaklardır.

3.Adaylar, sınav giriş belgelerini, 30.09.2019 tarihinden itibaren http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden çıktı alarak temin edecekler ve sınav sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

4. Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından görevde yükselme sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

5.Adaylar, 06.10.2019 tarihinde tek oturumda kayıtlı oldukları sınav konularından unvan değişikliği sınavına gireceklerdir. Sınav çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır. Sınav süresi 90 dakika olup, sınavda her dersten 20’şer soru olmak üzere toplam 60 soru sorulacaktır.

6. Sınavlar, 81 ilde düzenlenecek olup, adaylar kayıt başvurusu sırasında tercih etmiş oldukları merkezde sınava gireceklerdir.

      7. Sınav notları Anadolu Üniversitesi tarafından 21.10.2019 tarihinde adaylara internet üzerinden duyurulacak ve aynı hafta içinde Bakanlığa iletilecektir. Adayların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11.11.2019 tarihinden itibaren duyurulacaktır.

 

 

  2019 YILI SINAV TAKVİMİ

İnternetten kayıt başvuruları                                     : 17.06.2019 - 05.07.2019

Sınav giriş belgelerinin internetten yayınlaması        : 30.09.2019

Sınav tarihi                                                                : 06.10.2019

Sınav sonuçlarının internetten duyurulması              : 21.10.2019 haftası

Sınav sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesi                 : 21.10.2019 haftası

Sınav sonuçlarının Bakanlıkça duyurulması              : 11.11.2019

 

 

                                                                                                     Bahçelievler Belediye Başkanlığı

                                                                                                     İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü