Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

6306 SAYILI KANUNUN 15/ A MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İŞLEMİ

6306 SAYILI KANUNUN 15/ A MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İŞLEMİ

6306 SAYILI KANUNUN 15/ A MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İŞLEMİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ


                Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Günaydın Sokak, No:10, 20 pafta, 4466 parsel sayılı taşınmazın maliklerinin 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda 2/3 çoğunluğuyla anlaşma yapıldığı ve bu karara katılmayan maliklerin arsa paylarının hisselerinin satış işidir. 6306 sayılı kanunun 15 ve 15/A maddesine göre açık artırma usulü ile satılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

444 0 311 /2711-2319

c) Elektronik Posta Adresi

:

kentseldonusummudurlugu@bahcelievler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://www.bahcelievler.istanbul/bahcelievler-listele/213/0/Bahcelievler-duyurular/


2-İhale konusu taşınmaz malların:

 

  1. Cinsi                                      :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                  : 260,00 m2

 

Hissesi                                   : 5/100  

 

Rayiç Değer (TL)                 : 564.516,13 TL (Beşyüzaltmışdörtbinbeşyüzonaltı TL ,   

                                                                            onüç kuruş )

 

  1. Cinsi                                       :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                   : 260,00 m2

 

Hissesi                                    : 10/100

 

Rayiç Değer (TL)                  :1.129.032,26 TL (Birmilyonyüzyirmidokuzbinotuziki                                        

                                                                              TL, yirmialtı kuruş )

 

  1. Cinsi                                       :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                   : 260,00 m2

 

Hissesi                                    : 6/100

 

Rayiç Değer (TL)                  :677.419,35 TL (Altıyüzyetmişyedibindörtyüzondokuz                                    

                                                                           TL, otuzbeş kuruş )


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

*Bahçelievler Belediye Başkanlığı Teknik Hizmetler Binası/Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü-Zemin Kat Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48 Bahçelievler /İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

19/09/2023 - 11:00


 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin;

11.Fıkrası; ‘’Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.’’ hükmü,

13.Fıkrası; ’’İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu (%10) oranında nakit teminat vermeleri şarttır. ’’ hükmü,

14.Fıkrası; ‘‘Satışa katılacak üçüncü şahısların verecekleri nakit teminatın ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur. Yapılacak satış neticesinde satış ihalesi üzerinde kalmayanların teminatları hemen geri verilir. Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın teminatı ise yedi gün içerisinde satış bedelinin yatırılmasından ve aynı süre içerisinde üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri anlaşan diğer malikler gibi şartsız ve şerhsiz olarak imzalayarak Müdürlüğe vermesinden sonra iade edilir. ’’ hükmü,

 

15.Fıkrası; ‘‘Satış ihalesi üzerinde kalan üçüncü şahsın yedi gün içerisinde satış bedelini yatırarak sözleşme imzalamaması durumunda teminatı Hazineye gelir kaydedilir ve sekizinci fıkranın son cümlesi hükmüne göre işlem yapılır.” hükmü,

 

Gereği

*Elektronik tebligat adresinin bildirilmemesi halinde tescil işlemi yapılamaz.

 

*Satışı yapılacak arsa payının 15/A maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminatın İstanbul Bahçelievler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ya da ;

 

(IBAN No: TR53 0001 5001 5800 7295 8823 12, Vergi No : 131 0062 574                                              hesaba yatırılması ve ödemenin  en geç bir gün önce yapılması, Müdürlüğümüze satış saatinden önce ibraz edilmesi gerekir.

 

(Ödeme yaparken açıklamaya sırasıyla yazılması gereken; İstanbul Bahçelievler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüödeme türü / telefon / T.C. Kimlik No / adı-soyadı / Doğum tarihi/ Parsel ve arsa payı satış bedeli olduğu)

 

 

* İhaleye katılmak için yatırılan teminat makbuzu ve ilgili evrakların (beyan)  İhale günü ve saatine kadar Bahçelievler Teknik Hizmetler Binası Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne (Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48)  getirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-09-19 11:00:00