Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

6306 SAYILI KANUNUN 15/ A MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İŞLEMİ

6306 SAYILI KANUNUN 15/ A MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İŞLEMİ

6306 SAYILI KANUNUN 15/ A MADDESİ GEREĞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE SATIŞ İŞLEMİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ


                Bahçelievler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, İstanbul Şehitler Sokak, No:22, 434 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın maliklerinin 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda 2/3 çoğunluğuyla anlaşma yapıldığı ve bu karara katılmayan maliklerin arsa paylarının hisselerinin satış işidir. 6306 sayılı kanunun 15/A maddesine göre açık artırma usulü ile satılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48 

Yenibosna / Bahçelievler / İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:

444 0 311 / 2711-2319

c) Elektronik Posta Adresi

:

kentseldonusummudurlugu@bahcelievler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi 

:

https://www.bahcelievler.istanbul/bahcelievler-listele/213/0/Bahcelievler-duyurular/


2-İhale konusu taşınmaz malların: 

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,14 m2 ( arsa payı 3/1856)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 75.150,00 TL (Yetmiş Beş Bin Yüz Elli TL) 

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,14 m2 ( arsa payı 3/1856)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 75.150,00 TL (Yetmiş Beş Bin Yüz Elli TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,14 m2 ( arsa payı 3/1856)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 75.150,00 TL (Yetmiş Beş Bin Yüz Elli TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,14 m2 ( arsa payı 3/1856)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 75.150,00 TL (Yetmiş Beş Bin Yüz Elli TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 9,10 m2 ( arsa payı 3/232)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 600.000,00 TL (Altı Yüz Bin TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,52 m2 ( arsa payı 1/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 100.200,00 TL (Yüz Bin İki Yüz TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,52 m2 ( arsa payı 1/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 100.200,00 TL (Yüz Bin İki Yüz TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 1,52 m2 ( arsa payı 1/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 100.200,00 TL (Yüz Bin İki Yüz TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 4,55 m2 ( arsa payı 3/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 4,55 m2 ( arsa payı 3/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 4,55 m2 ( arsa payı 3/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin TL)

 

 1. Cinsi                                            :Arsa

 

Yüzölçümü (m2)                        :703,63 m2

 

Hissesi                                        : 4,55 m2 ( arsa payı 3/464)

 

Rayiç Değer (TL)                      : 300.000,00 TL (Üç Yüz Bin TL)

 


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

*Bahçelievler Belediye Başkanlığı Teknik Hizmetler Binası/Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü-Zemin Kat Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi No:48 Bahçelievler /İstanbul

b) Tarihi ve saati

:

31/08/2023- 11:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinin;

11.Fıkrası; ‘’Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.’’ hükmü,

13.Fıkrası; ’’İlk satıştan sonra yapılacak diğer satışlara en az üçte iki çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile birlikte üçüncü şahısların da katılabilmesi için, bunların satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri ve satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır. ’’ hükmü,

Gereği 

2/3 çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve 2/3 ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarına dair noter onaylı muvafakatname verilecek.

 

* Elektronik tebligat adresinin bildirilmesi halinde tescil işlemi yapılamaz.

 

*  Satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminatın İstanbul Bahçelievler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ya da;

 

(IBAN No: TR53 0001 5001 5800 7295 8823 12, Vergi No : 131 0062 574   açıklamaya sırasıyla yazılması gereken İstanbul Bahçelievler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü/  ödeme türü / telefon / T.C. Kimlik No / adı-soyadı / Doğum tarihi/ Parsel ve arsa payı satış bedeli olduğu)  ve  Müdürlüğümüze satış saatinden önce ibraz edilmesi gerekir.

 

* İhaleye katılmak için teminat ve muvafakatnamelerin en geç ihale günü ve saatine kadar ilgili evraklarla Bahçelievler Teknik Hizmetler Binası Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne (Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:48)  getirmeleri gerekmektedir.

2023-08-31 11:00:00