Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Riskli Alan Tespit Dilekçesi

Riskli Alan Tespit Dilekçesi

İlgi ………. Tarih ve ………. Sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçede binanızın depreme dayanıklı olmadığı, olası bir afet durumunda can ve mal kayıplarının yaşanacağı, mer’i plandaki yapılaşma koşullarına göre benzer nitelikteki taşınmazda ikamet edebilmeniz için ilave maliyetler çıktığı bu sebeple dönüşümün yapılamadığı gerekçesiyle binanızın bulunduğu parselin çevresiyle birlikte riskli alan olarak ilan edilmesi talep edilmektedir.

6306 sayılı Kanun kapsamında "Riskli Alan" olarak kararlaştırılması talep edilen alana ilişkin 2/3 çoğunluğun sağlandığı noter onaylı muvafakatname ile uygulama sürecinin açıklandığı ön fizibilite raporunun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden "Riskli Alan"  teklif dosyasının hazırlanarak belediyemiz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6306 sayılı Kanun kapsamında bir yerin riskli alan ilan edilebilmesi için;

  • Teknik Rapor-Fizibilite Raporu-Dönüşüm Senaryosu
  • Sınır Krokisi Ve Koordinat Listesi
  • Uydu Görüntüsü- Halihazır Harita
  • Meri Ve Öneri İmar Planları
  • Kamuya Ait Taşınmaz Listesi-Mülkiyet Listesi
  • Yer Bilimsel Etüt Raporu
  • İş/Uygulama Takvimi

Evraklarından oluşan riskli alan teklif dosyasının hazırlanarak belediyemize müracaat edilmesi halinde talebiniz değerlendirilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

2022-02-04