İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Müdür Görev Tanımı

T.C.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

  GÖREV TANIMI FORMU

 

İŞ UNVANI:  Emlak ve İstimlak Müdürü

 

İŞİN KISA TANIMI:

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Bahçelievler Belediyemiz sınırları dahilinde, Belediyenin her türlü gayrimenkullerinin korunması ve değerlendirilmesi, resmi kurum ve kuruluşlara ait yerlerin işgalden korunması, 775 sayılı Kanuna göre işgalden arındırılması ve gerekli işlemlerin yapılması, Belediyeye gelir getirmek amacıyla kiraya verilen yerlerin kiralarının zamanında belirlenmesi ve tahsillerinin sağlanması, İmar planlarına göre yol, yeşil alan, park ve çocuk bahçesi alanında kalan şahıs parsellerinin planın tahakkuku açısından 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı yasaya göre istimlak işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, Belediyemize ait olan ve tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parseller ve yol artığı kısımların imar planı gereği bitişik parsellere satışları yapılarak gelir elde edilmesi, .Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı olup, imar planlarında park, yeşil alan, çocuk bahçesi ve yol sahasında kalan taşınmazların tespitlerinin yapılarak amacı doğrultusunda kullanmak üzere Hazineden bedelsiz devirlerinin sağlanması, Mülkiyeti Belediye adına kayıtlı olup, bitişik parseller tarafından işgal edilen yerlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması, Belediye tasarrufunda olan, Sabit Halk Pazarları, Belediye Kapalı Giyim Çarşısı Dükkanlar, Satış Büfeleri,  Halk Ekmek Büfeleri v.s. gibi kira karşılığı verilen yerlerin aylık kira ve işgaliye bedellerinin düzenli olarak ödenmesini ve artışlarının yapılarak takibini sağlamak; vatandaşlardan gelen dilekçelere ve resmi kuruluşlardan gelen evraklarla ilgili gerekli işlemler yapılarak zamanında cevap verilmesi, 2886 sayılı yasaya göre gelir getirmek amacıyla Belediyemiz tarafından ihaleleri öngörülen yerlerin ihale edilmesi için gerekli çalışmaların yapılarak işlemlerin yürütülmesini sağlamak, İşgal edilen yerlerle ilgili işgal tutanağı hazırlanarak ecrimisile bağlanıp, ecrimisil bedelini tahsil etmek amacıyla gerekli sorumlulukları bünyesinde taşır.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 1. Müdürler için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 2. Belediye Başkan ve Başkan Yardımcısının verecekleri emirleri yerine getirmek.
 3. Yasa Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak.
 4. Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin Belediye Başkanlığının misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlamak.
 5. Müdürlük personelinin izinleri, terfileri, yer değiştirme ve emeklilik işlemlerinin duyurulması ve takibi, sağlık hizmetleri, hizmet içi eğitimler, maaş, yevmiye, yan ödeme, fazla mesai, özel hizmet tazminatı, geçici görev yolluklarıyla ilgili işlemlerin yürütmesini ve gerektiğinde bu konularda ilgili birimlerle işbirliği yapılmasını sağlamak.
 6. Müdürlük içindeki hizmetlerin usulüne uygun biçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak.
 7. Yasalara göre Belediyenin gayrimenkullerini değerlendirmek ve 2886 Sayılı Yasa hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya vermek.
 8. 2942 Sayılı Yasa hükümlerine göre mevzuat çerçevesinde işlemlerinin yapma ita amirlerine ve ilgili birimlere (Belediye Encümeni, Belediye Meclisi ) sunmak.
 9. Belediye sınırları içindeki belediyenin taşınmaz mallarının denetimi ile yetkili bulunmak aksaklıklarını düzeltmek.
 10. Takdir komisyonunun teşkilini sağlamak ita amirlerine onaylatmak.
 11. Birimin ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli araç, gereç ve malzemenin teminini sağlamak
 12. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak, gerektiğinde uyarı ve tavsiyelerde bulunmak.
 13. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
 14. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ:

 1.       Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak.
 2.       Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 3.       Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Belediye Başkan Yardımcısı

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:  

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
 2. Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
 3. Kanunun belirlediği yönetmeliklere ve genelgelere göre davranmak.
 4. Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

2021-02-25