İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Avans Mutemedi Görev Tanımı

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Avans Mutemedi Görev Tanımı

T.C.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

GÖREV TANIMI FORMU

İŞ UNVANI:  Avans Mutemedi

 

İŞİN KISA TANIMI:

Bahçelievler Belediye Başkanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Müdürlükçe önceden planlanmayan ihtiyaçların temini için alınan kısa süreli avansların harcanması, kapatılması ve kayıtlarının tutulması ile ilgili faaliyetleri mevzuata uygun olarak yönlendirmek ve yapmak.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 1. Belirlenen ihtiyaçları mevzuata uygun olarak temin ederek, gerekli belgelerinin düzenlemesini sağlayıp yetkili birim olan Mali Hizmetler Müdürlüğü ile uygunluğunu sağlamak.
 2. Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon vb. çalışma gruplarında yer almak.
 3. Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
 4. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.
 5. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.
 6. Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.
 7. Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak.
 8. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.
 9. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
 10. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

YETKİLERİ:

 1. Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
 2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Emlak ve İstimlak Şefi

 

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

---

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
 2. En az lise veya dengi okul mezunu, tercihen dört yıllık İşletme, İktisat, vb. bölümlerinden birisini bitirmiş olmak.

 

 

2021-02-25