İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Müfettiş Görev Tanımı

 

T.C.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

 

GÖREV TANIMI FORMU

İŞ UNVANI:  Müfettiş

 

İŞİN KISA TANIMI:

Müfettişler, Belediye Başkanının emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Müdüründen aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin neticesini  Teftiş Kurulu Müdürüne sunarlar. Ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki yasa gereği, Bahçelievler Kaymakamlığı tarafından verilen ön inceleme ve araştırma raporları sonucunda düzenledikleri ön inceleme  ve araştırma raporlarını doğrudan Kaymakamlık Makamına sunarlar.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  1. Belediye Başkanının onayı ile Belediye Müdürlükleri ile bağlı kuruluşların  çalışmalarını, işleyişlerini teftiş etmek ve denetlemek,
  2. Çeşitli konularda yurt içinde, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak görevlendirme sonucunda elde ettikleri bilgi ve belgeleri rapor halinde  Kurul Müdürüne sunmak,
  3. Gerektiğinde teftiş ettikleri amir ve memurlar hakkında genel tutum ve davranışlarına ilişkin özel denetim raporu düzenlemek,
  4. Personelin görev ve işlemler ile ilgili incelemek ve gerekli soruşturmaları yapmak,
  5. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.
  6. Müfettişler kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yetkileri tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz ve süresinde  yerine getirmekten sorumludurlar.
  7. Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Müdürlüğünce belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Müdürlüğüne zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

 

YETKİLERİ:

1-Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2-Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

Teftiş Kurulu Müdürü, Belediye Başkanı, Kaymakam

 

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,
  2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

 

2020-07-23