Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

Fen İşleri Müdürlüğü

* İmar Yolunun Açılması Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Ay):
                       1-Dilekçe


*Yeni Bina Önü Kaldırım Yapma Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi:15 Gün)
                       1-Dilekçe
                       2-Kimlik
                       3-Teminat Mektubu Aslı

* Bordür ve Tretuvar Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 15 Gün)
                       1-Dilekçe

* Garaj Giriş Düşük Tretuvar Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Gün)
                       1-Dilekçe
                       2-Kimlik
                       3-Tapu ve Ruhsat

* Sokak ve Cadde Asfaltlanması Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 15 Gün)
                       1-Dilekçe

* Yağmur Suyu Kanalı Yapım Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Ay)
                       1-Dilekçe

* Kazı Ruhsatı Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Gün)
                       1-Dilekçe
                       2-Kimlik

* Kazı Ruhsatı Teminat İade Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Hafta)
                       1-Dilekçe
                       2-Teminat Makbuzu Aslı

* Baca Bağlantısı Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Gün)
                       1-Dilekçe
                       2-İmar Durumu
                       3-Kimlik Fotokopisi

* 23. Madde İlişik Kesme Talebi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Hafta)
                       1-Baca Bağlantı ve İski Yazısı
                       2-İmar Durumu
                       3-Tapu, Çap ve İstikamet Fotokopileri
                       4-Noterden Alınmış 23.Madde Taahhütnamesi Aslı

* Elektrik Bağlantısı Kazısı (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 1 Hafta)
                       1-Elektrik İdaresinden Onaylı 4 Adet Ruhsat Formu

* Altyapı Kuruluşları ile İlgili Sorunların İlgili Kuruma Bildirilmesi (Hizmetin Bitiriliş Süresi: 3 Gün)
                       1-Dilekçe

* İhale İşlemleri(İHALEDEN ÖNCE)(Hizmetin Bitiriliş Süresi: 4734/8. ve 13. maddelere göre 7gün-14gün-21gün ve 40gün sürelerinde değişiklik göstermektedir.)
                       1-Ticaret ve Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi
                       2-Ticaret Sicil Gazetesi
                       3-İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
                       4-Teklif Makbuzu
                       5-Teklif Makbuzu Eki (birim fiyatlar,analizler,hesap cetveli)
                       6-Geçici Teminat
                       7-İş Deneyim Belgesi
                       8-Vekil İse Vekaletname
                       9-Vekilin İmza Sirküleri
                       10-Ortak Girişim İse İş Ortağı ya da Konsorsiyum Beyannamesi

* İhale İşlemleri (SÖZLEŞME AŞAMASINDA)(Hizmetin Bitiriliş Süresi: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Belirtildiği Gün Kadardır.)
                       1-Yapı Araçları Taahhütnamesi
                       2-Teknik Personel Taahhütnamesi
                       3-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Pirim Borcu Olmadığına Dair Belge
                       4-Kesinleşmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge
                       5-Yasaklı Olmadığına Dair Belge

2020-03-23