Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğim amacı; Bahçelievler Belediyesinde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Bahçelievler Belediyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre görev yapan Devlet memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134. Maddesi, 29/04/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5. Maddesi ile 11/03/2022 tarihli ve 31775 sayılı İçişleri Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- Bahçelievler Belediye Meclisinin 06.03.2015 tarihli ve 2015/24 sayılı kararı ile kabul edilen Bahçelievler Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlülük

MADDE 7- Bu yönetmelik Bahçelievler Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- Bu yönetmeliği Bahçelievler Belediye Başkanı yürütür.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ

ÜNVANI DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE BAŞKANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
İÇ DENETÇİ BELEDİYE BAŞKANI
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ BELEDİYE BAŞKANI
BİRİM MÜDÜRLERİ BELEDİYE BAŞKANI
ZABITA AMİRİ VEYA ZABITA KOMİSERİ BELEDİYE BAŞKANI
AVUKAT BELEDİYE BAŞKANI
MÜFETTİŞ/MÜFETTİŞ YARDIMCISI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ

UZMAN/SİVİL SAVUNMA UZMANI BİRİM MÜDÜRÜ

MALİ HİZMETLER UZMANI

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ

DİĞER MEMURLAR BİRİM MÜDÜRÜ

 

 

2022-07-20