Bahçelievler Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Logosu
İletişim Bilgilerimiz
Hizmet Binası: Şirinevler Mh. Barbaros Cd. No:9 - Yol Tarifi
Teknik Hizmet Binası: Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. No: 48 - Yol Tarifi
Çağrı Merkezi: 444 0 311
Belgegeçer (Faks): 441 94 91 - 441 94 84

Hesap Numaralarımız

Bizi Takip Edin

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda derece ve adetleri belirtilen unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılması uygun görülmüştür.

Unvan Değişikliği sınavına tabi kadrolar:

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Başvuru Şartları
THS Tekniker 3 1 En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak
THS Tekniker 5 1 En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların duyuruda belirtilen bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak
THS Ekonomist 1 1 Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye veya bankacılık-finans, bankacılık ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak.
THS Ekonomist 3 1 Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye veya bankacılık-finans, bankacılık ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak.

 

 

Görevde Yükselme Sınavına tabi kadrolar:

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Başvuru Şartları
GİH Zabıta Komiseri 3 5 En az lise mezunu olmak. 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl, 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak. Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.
GİH Zabıta Komiseri 5 5 En az lise mezunu olmak. 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl, 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl zabıta memuru kadrosunda çalışmış olmak.

 

DİĞER AÇIKLAMALAR:

 

2023 yılında mahalli idare personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ÖSYM Başkanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde aşağıdaki esaslar dâhilinde gerçekleştirilecektir.

 

1.Sınavın tarihi ve süresi:

 • Sınav, 8 Ekim 2023 tarihinde Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Trabzon

     illerinde yapılacaktır.

 • Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır. Adaylar, saat

     10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

 

 

 

2.Sınava başvuruların alınması:

 • Sınava başvurular, 17-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacaktır. Geç başvuru günü 5 Eylül 2023 tarihidir.
 • Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır. ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.
 • Başvuru merkezinden başvuru yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Başvuru merkezinden başvuru yapacak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte sınava giriş için geçerli olan kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvuru işlemlerinde sınav ücreti yatırılamayacağı için başvuru işlemi geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar, başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru işlemi yapan adayların başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını görmeleri, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlamaları, başvuru süresi içinde aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvuru ve ücret bilgilerini dikkatlice incelemeleri ve başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

 • Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
 • Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
 • Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
 • Adaylar, 17-24 Ağustos 2023 tarihleri arasında ÖSYM sistemi üzerinden sınava başvuru yaptıktan sonra 17-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında sınav ücretini yatırarak sınava başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru koşullarına aykırılıktan kaynaklanan sorumluluk başvuru sahibine aittir. ÖSYM ve Bakanlığımızın sorumluluğu bulunmaz. Adaylardan başvuru koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, hiçbir hak talep edemezler.
 • Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen/silinen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
 • Sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar (26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik kapsamında), sınava ilişkin bilgilendirme, başvuru aşamasında ÖSYM’nin internet sayfasında adaylara duyurulacaktır.

3.Sınava Giriş Belgesinin düzenlenmesi:

 • Sınav ücretini yatırarak başvurusunu tamamlayan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

4.Sınav organizasyonu ve yürütülmesi:

 • Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportları veya İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu - karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu - karekodluGeçici Kimlik Belgesi ile gireceklerdir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Adaylar, bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayların sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
 • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine sınava giriş için geçerli olan kimlik belgeleri ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunacaktır.
 • Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve ÖSYM’nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

5.Sınav konuları ve değerlendirme

 • Adaylar, testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap        

             kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

6.Sınav Sonuçlarının Duyurulması

 • Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgisinde adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir.

7.Sınav Ücreti ve Tahsili

 • Sınava girecek adaylar 500.00 TL olan sınav ücretini, 17-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatıracaklardır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
 • Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (750.00 TL)  yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.
 • Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

 

2023 SINAV TAKVİMİ

 

17-24/8/2023

ÖSYM tarafından, adayların sınav başvurularının alınması

5/9/2023

ÖSYM tarafından adayların geç sınav başvurularının alınması

17-25/8/2023

ÖSYM tarafından sınav katılım ücretinin alınması

2-8/10/2023

(sınavın yapılacağı hafta içerisinde)

ÖSYM tarafından, sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılması

8/10/2023

Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi

 

 

 

                                                                                                     Bahçelievler Belediye Başkanlığı

                                                                                                     İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2023-07-18