Canlı Destek Al
Açık Artırma Usulü İle Satış                İlçemiz Şirinevler Mah. 4003 Parsel ve Siyavuşpaşa Mah.1272 parsel sayılı yerdeki maliklerin 2/3 çoğunlukla anlaşma yapıldığı ve bu karara katılmayan maliklerin hisselerinin satış işidir. 6306 sayılı kanunun 15/A  maddesine göre açık artırma usulü ile satılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Çobançeşme Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:48 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

02124843800 / 2442

c) Elektronik Posta Adresi

:

imarvesehircilikmüdürlügü@bahcelievler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://www.bahcelievler.istanbul/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

*Şirinevler Mahallesi 16 pafta 4003 parsel sayılı yerdeki yıkılan binanın zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm Zehra AYDIN ’ın  32/300 (30.40 m²) payının satış işi.

 

*Şirinevler Mahallesi 16 pafta 4003 parsel sayılı yerdeki yıkılan binanın zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm Nazime KÖKKAYA ’nın  30/300 (28.50 m²) payının satış işi

 

*Siyavuşpaşa Mah. Gonca sk. No:53 F21C23D4D pafta 1272 parsel sayılı yerdeki yıkılan binanın 5 normal kat 22 nolu bağımsız bölümün( ½ hissesi) İsa KOCAOĞLU nun 15/576 (8.21 m²) payının satış işi


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bahçelievler Belediye Başkanlığı Teknik Hizmetler Binası 2. Kat Encümen toplantı salonu Çobançeşme Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Caddesi No:48  Bahçelievler / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

30.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

*  3/2 çoğunlukla yapılan anlaşma ve şartları kabul edeceğine dair noter onaylı muvafakatname verilecek.

*  Satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminatın mali hizmetler müdürlüğüne yatırılması gerekir.

* İhaleye katılmak için teminat ve muvafakatnamelerin en geç 23.01.2020 tarihi saat 17:00’ a kadar ilgili evraklarla müdürlüğümüz kentsel dönüşüm şefliğine getirmeleri gerekmektedir.